prezentare

REGISTRUL NATIONAL DE PUBLICITATE MOBILIARA

Cabinet de Avocat Baciu Raluca Mihaela

Agent autorizat RNPM

Servicii de înscriere RNPM
Avem o echipă dedicată exclusiv înregistrării actelor și operațiunilor juridice în RNPM pentru orice tip de aviz.
Detalii
Consultanță RNPM

Am dezvoltat un serviciu de asistență și consultanță prin specialiști cu experiență în domeniul RNPM
Detalii
Eliberare certificate RNPM
Eliberarea copiilor certificate din RNPM pentru ipoteci, autovehicule, titluri executorii, bunuri mobile, debitori etc
Detalii
Eficientizarea inscrierilor in RNPM
Am initiat un serviciu de eficientizare si optimizare a procedurilor de inregistrare pentru clientii nostri.
Detalii

Prezentare și înregistrare

Registrul Național de Publicitate Mobiliara este un sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane și bunuri, de evidență priorității în caz de executare silită și de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege. 


Orice creditor ipotecar care, în scopul obținerii unui rang de prioritate, dorește să facă publică existența unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispozițiilor Codului civil, trebuie să completeze un formular de aviz de ipotecă pe suport de hârtie, ori în format electronic (document TED), și să-l transmită, unui operator autorizat al Registrului, sau unui agent împuternicit al acestuia, pentru a fi înregistrat în R.N.P.M., cu plata taxei stabilite de lege și a tarifului corespunzător stabilit de acel operator/agent.


Cabinet de Avocat Baciu Raluca Mihaela este agent autorizat RNPM cu o experientă de peste 14 ani în domeniul inregistrării avizelor de înscriere, a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege în Registrul National de Publicitate Mobiliara. Ne-am structurat ca o entitate dedicată exclusiv dezvoltării acestei nișe din domeniul juridic. Astfel, unica nostră activitate este aceea de furnizare a serviciilor de înregistrare în RNPM, având capacitate de procesare a avizelor de înscriere nelimitată. În consecintă, toată atenția și determinarea noastră este indreptată în continua dezvoltare a metodelor de lucru pentru a oferi servicii de cea mai inaltă calitate clienților noștri. 

IPOTECI MOBILIARE


Publicitatea ipotecii mobiliare, stabilirea prioritătii și obținerii unui rang de prioritate fată de creditorii ulteriori. Îndeplinirea formalitătilor de publicitate duce la perfectarea ipotecii.


TITLURI EXECUTORII


Serviciu de evidentă pentru înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu pentru înscriere în RNPM, și urmează a fi puse în executare.

OBLIGATIUNI IPOTECARE


Registrul pt. valori mobiliare ce pot fi tranzacționate pe o piată de capital reglementată, fiind emise de instituții financiare autorizate (bănci) în baza portofoliului de creanțe ipotecare 


FIDUCII


Registrul pt. transferul drepturilor reale, drepturilor de creanțe, garanții ori alte drepturi patrimoniale către unul sau mai mulți fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari.


Tipuri de acte juridice care se inscriu in RNPM
Contracte de credit

Facturi titluri executorii

Contracte de imprumut

Contracte de inchiriere

Contracte de ipoteca

Înscrisuri sub semnătura privată

Bilete la ordin

Contracte de asistență juridică

Titluri executorii

Procedura ONLINE de inscriere in RNPM

COMPLETEAZĂ FORMULARUL

Completează formularul de înscriere în RNPM prin serviciul de asistență oferit de Cabinet de Avocat Baciu Raluca Mihaela și semnează electronic documentul sau olograf la sediul nostru.


TRIMITE DOCUMENTAȚIA

Transmite prin e-mail formularul completat și semnat electronic pe adresa aegrm@avbaciu.ro împreună cu actele necesare înscrierii.


PLĂTEȘTE TAXA DE ÎNREGISTRARE

Plătește taxa de înscriere în RNPM în funcție de tipul de înscriere pe care îl dorești prin transfer bancar, ordin de plată sau numerar.


PRIMEȘTE DOVADA ÎNSCRIERII

Primește dovada înscrierii în Registrul Național de Publicitate Mobiliară prin e-mail cu semnătura electronică.

Eficientizarea și optimizarea înscrierilor în RNPM

Pentu eficientizarea înscrierii actelor supuse înregistrării în R.N.P.M. și pentru optimizarea timpului necesar acestor operațiuni am dezvoltat un sistem integrat de procesare și înregistrare a avizelor adaptat nevoilor fiecărui client, astfel încât activitatea clientului să fie degrevată de problema întocmirii și completării avizelor.

SERVICIUL DE COMPLETARE A AVIZELOR NECESARE PUBLICITĂȚII
Pentru volumele mari de înscrieri am dezvoltat un serviciu integrat de procesare și înregistrare în funcție de nevoile clientului astfel încât înregistrarea în RNPM devine facilă și rapidă.
SERVICIUL DE CĂUTARE ȘI ELIBERARE EXTRASE CERTIFICATE
Eliberarea copiilor certificate din RNPM pentru ipoteci, autovehicule, titluri executorii, date despre debitori sau creditori etc

SERVICIUL DE CONSULTANȚĂ PRIVIND ÎNSCRIERILE ÎN RNPM
Îndrumarea completării avizelor de înscriere, informații privind noutățile de natură legislativă în materia RNPM, soluționarea diverselor spețe ce pot apărea în practică etc