RNPM

Potrivit art. 1 alin. 1 pct. d) din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, este un sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane şi bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită și de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege.

Registrul Național de Publicitate Mobiliară este sistemul legal de publicitate mobiliară pentru ipoteci mobiliare, fiducii, avize specifice, creanțe securitizate și obligațiuni ipotecare.

Orice creditor ipotecar care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte să facă publică existenţa unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Codului civil, trebuie să completeze un formular de aviz de ipotecă pe suport de hârtie, ori în format electronic (document TED), şi să-l transmită, unui operator autorizat al Registrului, sau unui agent împuternicit al acestuia, pentru a fi înregistrat în R.N.P.M., cu plata taxei stabilite de lege şi a tarifului corespunzător stabilit de acel operator/agent.

functiile-si-rolul-rnpm

1. Publicitatea ipotecii mobiliare şi stabilirea priorităţii faţă de creditorii ulteriori

Potrivit art. 2420 alin. 1 din Codul civil, „Rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor, cu excepţiile prevăzute de lege”.

Art. 2409 alin. 2 din Codul civil prevede că „Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă (nn Registru), dacă prin lege nu se prevede altfel”, iar art. 2415 din Codul civil, instituind o prezumţie care nu poate fi combătută prin probă contrarie, precizează că „creditorul care înscrie o ipotecă asupra unui bun este prezumat că are cunoştinţă despre existenţa tuturor ipotecilor care au fost înscrise mai înainte cu privire la acelaşi bun. Dovada contrară nu este admisibilă”.

2. Avertizarea potenţialilor creditori asupra contractelor de ipotecă încheiate anterior

Rolul RNPM este de protejare a creditorilor care şi-au constituit ipoteci mobiliare înscrise în RNPM; înscrierea în Registru conferă creditorului ipotecar dreptul de a-şi putea recupera creanţa prin executarea bunului ipotecat de debitor, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au un rang de prioritate inferior. Consultarea Registrului oferă creditorilor date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzacţii ce urmează a fi încheiată cu un debitor.

legislatie-rnpm

 

Taxe si formulare de inscriere in RNPM

 

Solicitantii serviciilor de inregistrare in RNPM a avizelor de inscriere vor plati taxele stabilite de Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Pe langa taxele stabilite de Legea nr. 297/2018, solicitantii inscrierilor vor plati si comisionul Agentului in functie de tipul inscrierii, volumul si complexitatea acestora.

 

Formulare de avize de ipoteca mobiliara

Formulare de avize specifice

Formulare de avize de fiducie

Formulare de avize de ipoteca - creante securitizate

Formulare de avize de ipoteca - obligatiuni ipotecare