completare

Înscrieri în Registrul Național de Publicitate MobiliarăServiciu integrat de procesare și înregistrare

Serviciu de asistență

Înscriere rapidă

Procedură ONLINE

Înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) a avizelor de ipotecă mobiliară, avizelor specifice, avizelor de fiducie, avizelor de ipotecă-creanțe securitizate, avizelor de ipotecă-obligațiuni ipotecare


Emiterea certificatelor din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)Eliberarea copiilor certificate pentru înscrierile în RNPM

Emiterea certificatului pentru autovehicul

Emiterea certificatului ipotecar

Emiterea certificatului de căutare

Exportul unui grup de înscrieri din RNPM

extras
consultanta mare

Consultanță specializată în materia RNPMÎndrumarea completării avizelor de înscriere și a cererilor tip

Noutăți de natură legislativă în materia RNPM

Soluționarea diverselor spețe ce pot apărea în practică


Serviciul de optimizare a înscrierilor în RNPM

Pentru volumele mari de înscrieri am dezvoltat un serviciu integrat de procesare și înregistrare în funcție de nevoile clientului astfel încât înregistrarea în RNPM devine facilă și rapidă.

Internet law concept with human hand holds 3d rendering digital tablet display gavel