curtea

DECIZIA Nr. 748
din 4 noiembrie 2021 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară

În ședința din data de 4 noiembrie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.4 alin.(3) din Legea nr.297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, sunt neconstituţionale.

Dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale au următoarea redactare: „(3) Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru.”

Reglementarea înscrierii titlurilor executorii în RNPM
Art. I alin. (4) din Legea nr. 196/2020 

“Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru.”
Serviciul integrat de procesare și înregistrare
Pentru volume mari de înscrieri am dezvoltat un serviciu integrat de procesare și înregistrare.
Serviciul de asistență
Am dezvoltat un serviciu de asistentă și consultantă prin specialiști cu experientă în domeniul RNPM
Înscriere rapidă
Fiecare solicitare este atribuită unui operator pentru înscrierea cât mai rapidă a titlului executoriu.
Procedura ONLINE
Pentru eficientizarea solicitărilor de înscriere, folosim semnături electronice extinse astfel încât procedura de înscriere se poate face ONLINE
solicitare

Solicită înregistrarea unui titlu executoriu

Cu o experientă de peste 14 ani în domeniul inregistrării avizelor de înscriere, a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, noi, echipa Cabinet de Avocat Baciu Raluca Mihaela, vă stăm la dispoziție cu oferte personalizate care să intalnească nevoile financiare ale companiei dumneavoastră. Accesați butonul de mai jos pentru a vă oferi o ofertă personalizată

Solicitati oferta
CONTRACTE de împrumut
 
BILETUl LA ORDIN
 
FACTURI EMISE DE FURNIZORII DE UTILITĂȚI
 
CONTRACTE DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ
 
CONTRACTE DE CREDIT
 
CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE
 
CONTRACTE DE DEPOZIT
 
CONTRACTE DE ARENDA
 
ÎNSCRISURI SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ
 
                 
PROCEDURA ONLINE DE INSCRIERE
COMPLETEAZĂ FORMULARUL
Completează Formularul de înscriere în RNPM prin serviciul de asistență oferit de Cabinet de Avocat Baciu Raluca Mihaela și semnează electronic documentul sau olograf la sediul nostru.
TRIMITE ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII
Transmite prin e-mail formularul completat și semnat electronic pe adresa aegrm@avbaciu..ro împreună cu actele necesare înscrierii. 
PLĂTEȘTE TAXA DE ÎNREGISTRARE
Plătește taxa de înscriere în RNPM în funcție de tipul de înscriere pe care îl dorești prin transfer bancar, ordin de plată sau numerar.
PRIMEȘTI DOVADA ÎNREGISTRĂRII
Primește dovada înscrierii în RNPM prin e-mail cu semnătura electronică.